författare

Feminism på riktigt

Allt fler svenskar vill ha ett jämställt samhälle för kvinnor och män. Partierna har svarat genom att lansera mer jämställdhetspolitik. Satsningar och förslag som utgår från partiernas egna definitioner av vad jämställdhet är.

Den här boken granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Vad leder politiken till? Vem vinner på den? Har partierna en politik för feminism på riktigt?

Maria Andersson Vogel om Feminism på riktigt.

Tack för den här fantastiska boken! Den läser jag idag när jag sitter på tunnelbanan på väg till olika seminarier för att fira, samla kraft och få inspirationen på internationella kvinnodagen.

Meyling Calero,
teamledare Svenska med baby

redaktör och projektledare

Det feministiska löftet

Vi har sett feminismen ta plats i utrikespolitiken i Sverige, men vad skulle hända om den fick ett större utrymme även i andra frågor?

I elva kapitel görs fördjupningar av tongivande debattörer i lika många politikområden för att testa just detta. Ett tjugotal röster svarar på frågan hur arbetarrörelsens jämställdhetsvisioner för det tjugoförsta århundradet kan förverkligas. 

Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan användas till enskild reflektion eller i grupp.

Rulla till toppen