anlita mig för

Föreläsa och moderera

Vad betyder egentligen jämställdhet? Vad tycker partierna och spelar det någon roll hur vi röstar om vi vill ha ett jämlikt Sverige?

Jag föreläser ofta, modererar och delar i paneldiskussioner. Ofta handlar det om arbetsliv, jämställdhet, demokrati och integration i bred bemärkelse.

Jag medverkar i debatter om politiska frågor och jag modererar samtal.

Lina Stenberg belyser aktivt jämställdheten från perspektiv få beskriver. Under vårt arrangemang Skånsk politikerhelg 26 augusti 2023 lyckades Lina med sina väl underbyggda argument och brutala realism leverera och inspirera 400 politiker från kommun till riksnivå. Lina Stenberg behövs mer än någonsin i dagens och morgondagens samhällsdebatt.

Margareta Liljedahl Eriksson,
ombudsman, Skånes Socialdemokratiska partidistrikt

Rulla till toppen